Begrip creëren

Het Oogfonds startte in 2017 met Blind voor 1 Dag om meer begrip te creëren in Nederland voor de obstakels die mensen met een visuele beperking iedere dag moeten overwinnen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit kunnen wij niet alleen. Om dit te bereiken werken we graag samen met zo veel mogelijk partijen; met particulieren, sponsoren en met inhoudelijk partners.

Koninklijke Visio
Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is inhoudelijk partner van het Oogfonds voor Blind voor 1 Dag. Koninklijke Visio ondersteunt de missie en helpt mee om Blind voor 1 Dag beter op de kaart te zetten.

Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: "De afgelopen jaren organiseerde Visio al diverse acties voor Blind voor 1 dag en ondersteunden professionals van Visio acties van andere organisaties en particulieren. Dit was een dusdanige toevoeging aan de actie dat een inhoudelijk partnerschap een logisch vervolg is."